Pagina 1 van 1

15/09/10 - Wachtgeld bij ernstige ziekte sneller toegekend a

BerichtGeplaatst: 15 sep 2010, 21:12
door Louis Van Looy
Wachtgeld bij ernstige ziekte sneller toegekend aan politiepersoneel

Auteur(s): Steven Bellemans

Een personeelslid (operationeel, administratief en logistiek kader) van een politiedienst dat ernstige en langdurige ziek is, heeft recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan zijn laatste activiteitsloon. Bij een gewone ‘disponibiliteit wegens ziekte’ bedraagt dit wachtgeld slechts 60% van het laatste activiteitsloon.

Het verhoogde wachtgeld wordt enkel toegekend als de Commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten de ziekte als dusdanig erkend heeft. Bovendien heeft dit recht slechts uitwerking nadat het personeelslid minstens 3 maanden ononderbroken in disponibiliteit wegens ziekte is gesteld.

Dit regime wordt nu versoepeld: de 3-maanden-termijn wordt geschrapt vanaf 24 september 2010, het moment waarop de aanpassing van het RPPol in werking treedt.

Bron:26 augustus 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot ernstige en langdurige ziekten, BS 14 september 2010, p.57871; http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/ar ... 000416#top
Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (art. VIII.XI.5 RPPol), BS 31 maart 2001 (‘RPPol’)

Bron:Polinfo